Kvalitet och Miljö

Kvalitet och Miljö

Tojos Plast AB tillverkar utifrån våra kunders idéer och behov produkter i plast genom formsprutning. Vi strävar efter att arbeta med ständiga kvalitetsförbättringar och förbättringar för miljön. Tojos Plast är kvalitets- och miljöceritfierade enligt ISO9001:2015 och ISO14001:2015 samt certifierade för medicinsk teknik klassning enligt ISO 13485:2016.

 

ISO 9001

Tojos kvalitet skall alltid vara så hög att den utgör en fullgod anledning att välja oss som leverantör. Vi vill att allt ska fungera från första möte till slutlig leverans. Och vi förstår att det ibland kan vara bråttom. Personlig service och säkra leveranser är något som vi prioriterar. 

Detta skall uppnås genom att:

  • uppfylla med kunderna överenskomna krav och behov
  • leverera rätt produkt, i rätt tid och till rätt kvantitet
  • ständigt utveckla och förbättra kvalitetsledningssystemet
  • verka för att alla anställda känner till kvalitetspolicyn och tar ansvar för att den tillämpas i praktiken

Sedan 1996 är Tojos certifierade enligt ISO 9001.
Vi är även certifierade som specialistleverantör av en av våra kunder, Tetra Pak.

ISO9001:2015

 

ISO 14001

Tojos Plast AB tillverkar utifrån våra kunders idéer och behov produkter i plast
genom formsprutning. Vi strävar efter att arbeta med ständiga förbättringar för
miljön och därmed minska vår miljöpåverkan.

Detta ska uppnås genom vår miljöpolicy:

  • följa miljölagstiftning och andra miljökrav
  • minska miljöpåverkan från kemikalier och säkerställa en säker hantering för att förebygga föroreningar
  • sträva efter att minska miljöpåverkan från vår energianvändning
  • vi arbetar med en miljöanpassad rest- och avfallshantering inom företaget och verkar för en hög grad av återvinning
  • motivera och öka medvetenheten hos våra medarbetare genom att få varje medarbetare att ta sitt ansvar gentemot miljön samt medverka till att förbättra arbetssätt och rutiner

ISO14001:2015

 

certifikat

certifikat