Nyhetsarkiv

Konstruktionshjälp och framtagning av verktyg från Kina

foto filter swedrop

Swedrop – ett nystartat företag som producerar dagvattenfilter kontaktade Tojos Plast för produktion av ett filter i plast som de ville producera i Sverige.

Tojos fick uppdraget att hjälpa till att utveckla och optimera en grundkonstruktion, vilket resulterade i en slutgiltig produkt.

Genom en av våra kinesiska leverantörer av verktyg för formsprutning har vi också ansvarat för framtagning av totalt åtta verktyg för tillverkningen av de olika plastdetaljerna.

Produktionen av filtrets plastkomponenter görs hos Tojos Plast och slutmonteringen sker i Swedrops fabrik i Helsingborg.

filter swedrop funktion

Ökade reningsbehov genom nya miljökrav

Det finns två huvudfrågor vid hanteringen av dagvatten – flöde och kvalitet. Swedrops dagvattenfilter adresserar båda dessa frågor. Filtret är patenterat för dess flytande egenskap. Att filtret flyter gör att flödet av dagvatten ner i brunnen Inte påverkas negativt. En annan fördel med den flytande egenskapen är att filtret renar dagvatten oavsett om det är soligt eller regnar eftersom halva filtret konstant är under vatten.

I dag innehåller dagvatten mängder av olika skadliga ämnen, till exempel oljor, PAHer, tungmetaller och växtskyddsmedel. Detta är ett problem eftersom dagvattnet idag nästan uteslutande går ut orenat i närmsta vattendrag, sjö eller bäck.

Med ett EU-direktiv som ämnar förbättra vattenkvaliteten i EU:s alla vatten, och en växande medvetenhet från allmänheten angående dagvattnets bristande kvalitet så finns det stora möjligheter att lyckas med denna produkt både nationellt och internationellt.

Hur kan vi hjälpa er?

Behöver ni kanske konstruktionshjälp och/eller framtagning av verktyg från Sverige eller Kina?

Som kund kan man även avtala om att komplettera, montera, paketera och förvara produkterna hos Tojos. Ni får på så vis en färdig slutprodukt som är klar för leverans.

Är det här någonting som skulle kunna passa er verksamhet? Hör av dig till oss för ett förutsättninglöst samtal. Kontakt.

Har ni funderingar på ett nytt formsprutningsprojekt, eller montering och paketering?

Vi på Tojos Plast ställer gärna vår långa erfarenhet och breda kompetens inom formsprutning till förfogande för ert projekt!

Kontakta oss idag för mer info, ett möte eller en offertförfrågan!