Nyhetsarkiv

2011-06-20

Tojos Plast miljöcertifieras

Tojos Plast arbetar för fullt med att bli miljöcertifierade enligt ISO 14001. Certifieringen kommer att vara klar under våren 2012. Väsentliga miljöaspekter som vi har fokus på är elförbrukning och avfallshantering.

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som ger företag och organisationer ett verktyg för att arbeta strukturerat med miljöaspekter samt produkter och tjänsters miljöprestanda för att skapa konkurrensfördelar, effektiviseringar och långsiktigt goda affärsrelationer.