Nyhetsarkiv

 2012-05-03

Tojos Plast är nu även miljöcertifierat!

Den 17 april fick vi vårt certifikat som numera visar att vårt ledningssystem granskats och uppfyller kraven för både ISO 9001 (kvalitet) och ISO 14001 (miljö). 

Tojos Plast arbetar nu helt enligt miljöledningssystemet ISO 14001. Väsentliga miljöaspekter som vi har fokus på är elförbrukning och avfallshantering.

ISO 14001 är ett miljöledningssystem som ger företag och organisationer ett verktyg för
att arbeta strukturerat med miljöaspekter samt produkter och tjänsters miljöprestanda för att skapa konkurrensfördelar, effektiviseringar och långsiktigt goda affärsrelationer.