Hygienzon, livsmedelssäkrad produktion, emballage för livsmedelsindustri och medecinska produkter.

Hygienzon

hygienzon för formsprutning

Tojos Plast har specialanpassade utrymmen med hygienzon för livsmedelssäkrad produktion.

Flera av våra kunder har krav och önskemål när det gäller hygien för att säkra krav på emballage för livsmedelsindustrin samt medicinska produkter.