Referenser SE

Metso Minerals

Metso Minerals säljer maskiner och utrustning för processindustrin i 150 länder över hela världen.

Siktelement

Tojos har tagit fram verktyg och tillverkar ett tåligt siktelement i TPU (polyuretan) som används i gruvindustrin.


Trellspray

Trellspray är den senaste produkten vi har tagit fram åt Metso Minerals. Även den är tillverkad i TPU. Trellspray används för effektiv spridning av vatten vid tex noggrann rengöring inom gruvindustrin.