Referenser SE

Passersystem

Företaget utvecklar funktioner för en effektiv förvaltning och ett tryggt boende och är Nordens ledande leverantör av passer-, boknings och porttelefonisystem för flerbostadshus.

Tojos har tagit fram och tillverkar front, ljusledare och tangenthållare till företagets knappsats- och beröringsfria läsare.