Referenser SE

Entomed

Entomed

Entomed är ett specialistföretag inom ÖNH (öra, näsa och hals) med egen tillverkning av audiometrar, dels en omfattande agentur-verksamhet, och som erbjuder ett i det närmaste komplett sortiment av ÖNH produkter för primärvård, företagshälsovård, specialistmottagningar, sjukhus, industri och skolor.

Tojos har tagit fram verktyg till en av Entomeds audiometerlådor.